koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/12 ze dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  1/12                         5. 11. 2020
  1. zřizuje

  podle § 76 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016 ‑ 2020 tyto výbory zastupitelstva kraje:

  a)    finanční

  b)   kontrolní

  c)    pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

  d)   pro národnostní menšiny

  e)    pro územní plánování a strategický rozvoj

  f)     zdravotní a preventivní péče

  g)   pro životní prostředí

  h)   pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

  i)     pro dopravu

  j)     sociální

  k)    pro kulturu a památky

  l)     pro tělovýchovu a sport

  1/12                         5. 11. 2020
  2. stanoví

  maximální počet členů výborů zastupitelstva kraje zřízených podle bodu 1) tohoto usnesení, a to 15 (předseda a 14 členů)

  1/12                         5. 11. 2020
  3. rozhodlo

  navýšit počet členů výboru pro národnostní menšiny na 17 (předseda a 16 členů)

  1/12                         5. 11. 2020
  4. volí

  tyto předsedy a členy výborů zastupitelstva kraje:

  a)     výbor finanční

  předseda:

  Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  členové:

  ·         Jakub Dedek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

  ·         Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)   

  ·         Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

  ·         Ing. Dana Forišková, Ph.D.

  ·         Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.

  ·         Ing. Ondřej Klučka

  ·         Ing. Vít Macháček  

  ·         Ing. Pavel Meletzký

  ·         Pavel Pabjan  

  ·         Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.  

  ·         Ing. Petr Smrček 

  ·         Ing. Jan Stanjura 

  b)     výbor kontrolní

  předseda:

  Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)

  členové:

  ·         JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

  ·         Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje (SPD)

  ·         JUDr. Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Ing. Miroslav Halatin 

  ·         Mgr. Marcel Jedelský  

  ·         Roman Jurík  

  ·         Květa Kubíčková

  ·         Mgr. Pavel Kawulok  

  ·         Mgr. David Maryška

  ·         Mgr. Petra Řezáčová 

  ·         Mgr. Jiří Stoch

  c)     výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

  předseda:

  doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  členové:

  ·         PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

  ·         Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)  

  ·         Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Mgr. Vlastimil Janiczek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Ing. Bohuslav Niemiec, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)  

  ·         Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Mgr. Michaela Davidová

  ·         Ing. Ivo Kantor

  ·         Mgr. Monika Klapková

  ·         Tomáš Kvašný  

  ·         Mgr. Martin Šrubař  

  d)     výbor pro národnostní menšiny

  předseda:

  Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

  členové:

  ·         Martina Dušková, členka zastupitelstva kraje (Piráti) 

  ·         PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Štefan Baba  

  ·         Jolana Bocková

  ·         Mgr. Andrzej Bizoń  

  ·         Denis Ferenc

  ·         Jan Fojtík  

  ·         Bc. Jana Hellerová

  ·         RSDr. Tadeáš Hlawiczka 

  ·         Cyril Koky  

  ·         Pavel Kolář

  ·         Jiří Lévay

  ·         Bc. Věra Pražáková   

  ·         RNDr. Roman Strzondala  

  ·         Ing. Tan Trinh

  ·         Halina Szczotka

  e)     výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

  předseda:

  MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  členové:

  ·         Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

  ·         Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  ·         Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

  ·         Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  ·         Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  ·         Ing. Zuzana Bajgarová

  ·         Petr Kopínec

  ·         Bc. Jakub Míček

  ·         Ing. Roman Przybyla   

  ·         Bc. Michal Šíma 

  ·         Ing. Václav Škvain

  ·         Ivana Váňová, MBA   

  ·         Pavel Zapletal

  f)      výbor zdravotní a preventivní péče

  předseda:

  MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  členové:

  ·         Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Ing. Pavel Kořízek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Lenka Brzyszkowská

  ·         Vojtěch Filsák

  ·         Jan Fišer

  ·         MUDr. Petr Kümpel

  ·         MUDr. Richard Lenert, Ph.D.

  ·         Ing. Jiří Martinek

  ·         doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

  ·         MUDr. Adéla Mořkovská

  ·         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

  ·         Ing. Ladislav Sitko

  ·         Mgr. Lenka Stanovská

  ·         MUDr. Karel Volný

  g)     výbor pro životní prostředí  

  předsedkyně:

  Mgr. Zuzana Klusová, členka zastupitelstva kraje (Piráti)

  členové:

  ·         Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)  

  ·         Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  ·         Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM)  

  ·         Ing. Josef Kuchta, člen zastupitelstva kraje (SPD)  

  ·         Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Marcel Sikora, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

  ·         Mgr. Kateřina Šebestová, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Slavomír Bača

  ·         Bc. Martin Henč

  ·         Ing. Bc. Radka Krištofová 

  ·         Ing. Hynek Orság 

  ·         Ing. Václav Parchaňský, Ph.D.    

  ·         Jarmila Uvírová

  ·         Ing. Václav Zyder

  h)     výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

  předseda:

  RNDr. Michal Pobucký, DiS., člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

  členové:

  ·         Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         JUDr. Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  ·         Tadeáš Brída

  ·         Ing. Dalibor Fabián  

  ·         Ing. Vojtěch Feber

  ·         Vladimír Kolek

  ·         Ing. Lukáš Kőnig 

  ·         Mgr. Petr Kuś

  ·         Gabriela Kuznitiusová  

  ·         Stanislav Štefek, DiS.  

  ·         Mgr. Elena Vahalíková   

  ·         Ing. David Witosz 

   

  i)      výbor pro dopravu

  předseda:              

  Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  členové:

  ·         Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Bc. Miroslav Otisk, MSC., MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Ing. Patrik Schramm, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

  ·         Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

  ·         Leonard Varga, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         Ing. Marek Vysocký, člen zastupitelstva (SPD)

  ·         Jiří Blahuta 

  ·         Mgr. Daniel Havlík 

  ·         Ing. Michal Jedlička 

  ·         Mgr. Elena Vahalíková 

  ·         Jan Veselý

  ·         Radomíra Vlčková

  ·         Jiří Žák

  j)      výbor sociální

  předseda:

  Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

  členové:

   

  ·         Martina Dušková, členka zastupitelstva kraje (Piráti)  

  ·         PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

  ·         Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)

  ·         Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Bc. Monika Dudová

  ·         Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

  ·         Bc. Jan Horák   

  ·         Mgr. Monika Klapková

  ·         Martina Loskotová  

  ·         Ing. Jan Panáček   

  ·         Radomíra Vlčková

  ·         Mgr. Veronika Žáková

  k)     výbor pro kulturu a památky

  předsedkyně:

  Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  členové:

  ·         Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

  ·         Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)  

  ·         Mgr. Radovan Hořínek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  ·         Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)

  ·         Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)  

  ·         Ing. Pavel Staněk, člen zastupitelstva kraje (SPD) 

  ·         Mgr. Jan Tabášek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

  ·         Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

  ·         PaedDr. Ivona Klímová, MBA  

  ·         Ing. Jan Kunze

  ·         Petr Medřík

  ·         Michal Najvárek

  ·         Bc. Radana Zapletalová

  l)      výbor pro tělovýchovu a sport

  předseda:

  Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

  členové:

  ·         Ing. Josef Bělica, MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

  ·         Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

  ·         Mgr. Radek Kaňa, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

  ·         Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

  ·         Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

  ·         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

  ·         Ing. Jan Wolf, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

  ·         Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  ·         Jakub Janda 

  ·         Bc. Dalibor Klimša  

  ·         Jana Pohludková 

  ·         Bc. et Bc. Jakub Tichý 

  ·         Jiří Vlček 

  ·         Ing. Jaromír Výtisk 

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.