koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/120 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 4/306 ze dne 14.12.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/2116 ze dne 3.9.2020

  2/120                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  zrušit z důvodu nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bod 3 písm. e) a bod 5 písm. e) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2116 ze dne 3. 9. 2020, kterými zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavřít smlouvu s organizací Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Žádost o podporu na úhradu nákladů spojených s účastí Basketbalového klubu Opava v evropských soutěžích“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.