Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1202 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5046 ze dne 22.5.2023

12/1202 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Stará Ves na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1202 8. 6. 2023
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Stará Ves, IČO 00575950, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023“, dle předloženého materiálu

12/1202 8. 6. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03572/2022/KH, uzavřené dne 27. 9. 2022 s obcí Stará Ves, IČO 00575950, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.