Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1204 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5039 ze dne 22.5.2023

12/1204 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Velké Albrechtice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1204 8. 6. 2023
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Velké Albrechtice, IČO 00600679, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023“, dle předloženého materiálu

12/1204 8. 6. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02800/2022/KH, uzavřené dne 19. 8. 2022 s obcí Velké Albrechtice, IČO 00600679, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.