Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1208 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5043 ze dne 22.5.2023

12/1208 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

informaci o nákupu

a)    23 ks nafukovacích člunů 2A/11C PULSAR 380N/021

b)   1 ks přenosného detekčního přístroje těkavých organických látek na principu fotoionizačního detektoru vč. software

c)    1 ks detekčního přístroje ultrastopových koncentrací výbušnin

pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

12/1208 8. 6. 2023
2. rozhodlo

darovat

a)    23 ks nafukovacích člunů 2A/11C PULSAR 380 N/021

b)   1 ks přenosného detekčního přístroje těkavých organických látek na principu fotoionizačního detektoru vč. software

c)    1 ks detekčního přístroje ultrastopových koncentrací výbušnin

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

12/1208 8. 6. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.