Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/121 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8488 ze dne 21. 9. 2020

2/121 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 14. 9. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/121 17. 12. 2020
2. rozhodlo

poskytnout dle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí - Jablunkov II. ve výši maximálně 500.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.