koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/121 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8488 ze dne 21. 9. 2020

  2/121                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 14. 9. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/121                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout dle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí - Jablunkov II. ve výši maximálně 500.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.