Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1210 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5045 ze dne 22.5.2023

12/1210 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost předsedy Zakarpatské oblastní rady ze dne 12.5.2023 o finanční podporu na realizaci projektu rehabilitačního centra pro vojáky a válečné veterány v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1210 8. 6. 2023
2. rozhodlo

poskytnout peněžitý dar ve výši 7.000 tis. Kč na realizaci projektu rehabilitačního centra pro vojáky a válečné veterány v Zakarpatské oblasti Ukrajiny Dobročinnému fondu ViZa, se sídlem Náměstí Národa 4, 88008, Užhorod, Zakarpatská oblast, Ukrajina, Identifikační kód: 35952787 (ukrajinská právnická osoba)

12/1210 8. 6. 2023
3. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Dobročinným fondem ViZa, se sídlem Náměstí Národa 4, 88008, Užhorod, Zakarpatská oblast, Ukrajina, Identifikační kód: 35952787 (ukrajinská právnická osoba) o poskytnutí daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.