Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1212 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/4963 ze dne 9.5.2023

12/1212 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Hradec nad Moravicí na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1212 8. 6. 2023
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2024“, dle předloženého materiálu

12/1212 8. 6. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02754/2022/KH, uzavřené dne 16. 8. 2022 s městem Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.