Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1213 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/4881 ze dne 24.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

12/1213 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Konference Energetika a životní prostředí 2023“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1213 8. 6. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Konference Energetika a životní prostředí 2023“ v maximální výši 60 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.