Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1219 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5063 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/607 ze dne 16.3.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

12/1219 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 3 – 23 předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 28 – 48 předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 24 – 27 předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
4. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle odůvodnění předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu m3 Films s.r.o., IČO 08380813, o prodloužení doby realizace projektu „TA DRUHÁ“, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
6. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02038/2022/KPP ze dne 9. 6. 2022 se subjektem m3 Films s.r.o., IČO 08380813, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
7. bere na vědomí

žádost subjektu Breathless Films s.r.o., IČO 07420986, o prodloužení doby realizace a změnu hereckého obsazení projektu „MORD“, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

12/1219 8. 6. 2023
8. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02180/2022/KPP ze dne 29. 6. 2022 se subjektem Breathless Films s.r.o., IČO 07420986, dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.