koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/122 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8489 ze dne 21. 9. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  2/122                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost obce Jakubčovice nad Odrou ze dne 14. 9. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 16. 9. 2020, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čištění vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/122                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, na realizaci projektu „Čištění vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou“ ve výši 200.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2020 do dne 30. 9. 2021 a uhrazených do dne 30. 10. 2021 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.