Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1222 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 23/1481 ze dne 9.8.2021

č. 68/5075 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1112 ze dne 10.3.2023

12/1222 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

informace o postupu přípravy procesů na základě nichž bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících a zajištění provozního souboru Bruntálsko, dle předloženého materiálu

12/1222 8. 6. 2023
2. rozhodlo

změnit usnesení č. 11/1112 ze dne 10.3.2023 bod 2. tak, že se text „899.719.920 Kč“ nahrazuje textem „1.559.719.920 Kč“, za předpokladu spolufinancování výkonů na lince R 27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc v plné výši ze strany Ministerstva dopravy ČR, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.