Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1229 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/4819 ze dne 3. 4. 2023

12/1229 8. 6. 2023
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2. tohoto usnesení

12/1229 8. 6. 2023
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.