koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/123 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje                           

  č. 3/216 ze dne 30. 11. 2020

  2/123                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost města Bohumína ze dne 11. 6. 2020 o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona zasláním na účet obce Dolní Lutyně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/123                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  neposkytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 obci Dolní Lutyně, IČO 00297461, ve výši 44.064,57 Kč na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti města Bohumína ze dne 11. 6. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.