Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1230 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/4979 ze dne 9. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

12/1230 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt Pořízení kamery k diagnostice diabetické retinopatie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1230 8. 6. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v maximální výši 600.000 Kč na realizaci projektu „Pořízení kamery k diagnostice diabetické retinopatie“, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 11. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.