Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1233 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3571 ze dne 29.8.2022

č. 62/4502 ze dne 20.2.2023

č. 62/4600 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1123 ze dne 10.3.2023

12/1233 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ financovatelného z Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 dle předloženého materiálu

12/1233 8. 6. 2023
2. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 11/1123 ze dne 10.3.2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ z částky 21.000.000 Kč na částku 23.500.000 Kč dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.