Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1238 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje


k usnesení rady kraje

č. 68/5090 ze dne 22.05.2023

12/1238 8. 6. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 217.800.000 Kč

12/1238 8. 6. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 217.800.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

12/1238 8. 6. 2023
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 103.400.000 Kč

12/1238 8. 6. 2023
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 103.400.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
8. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

12/1238 8. 6. 2023
9. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 48.400.000 Kč

12/1238 8. 6. 2023
10. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 48.400.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
11. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
12. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

12/1238 8. 6. 2023
13. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 70.400.000 Kč

12/1238 8. 6. 2023
14. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 70.400.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
15. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

12/1238 8. 6. 2023
16. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.