Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1239 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3591 ze dne 29. 8. 2022

č. 49/3415 ze dne 18. 7. 2022

č. 68/5089 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/878 ze dne 15. 9. 2022

č. 9/871 ze dne 15. 9. 2022

12/1239 8. 6. 2023
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/878 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ z 30.000.000 Kč na 38.000.000 Kč dle předloženého materiálu

12/1239 8. 6. 2023
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce objektu organizace Zámek Dolní Životice, středisko Čtyřlístek v Opavě“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy nebo Operačního programu Životní prostředí 2021-20217

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.