Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/124 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

č. 3/217 ze dne 30. 11. 2020

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1733 ze dne 12. 12. 2019

č. 16/1968 ze dne 4. 6. 2020

2/124 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ze dne 16. 10. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 10. 11. 2020, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Škola v přírodě PuK – Jeseníky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2/124 17. 12. 2020
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00755/2020/ŽPZ, uzavřené s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů projektu „Škola v přírodě PuK – Jeseníky“s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.