koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/124 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesením rady kraje

  č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

  č. 3/217 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesením zastupitelstva kraje

  č. 14/1733 ze dne 12. 12. 2019

  č. 16/1968 ze dne 4. 6. 2020

  2/124                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ze dne 16. 10. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 10. 11. 2020, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Škola v přírodě PuK – Jeseníky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  2/124                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00755/2020/ŽPZ, uzavřené s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů projektu „Škola v přírodě PuK – Jeseníky“s odůvodněním dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.