Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1240 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.68/5094 ze dne 22.5.2023

12/1240 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“

12/1240 8. 6. 2023
2. bere na vědomí

změnu v bodě 5) usnesení č. 9/892 ze dne 15.9.2022 týkající se výše rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z „113.400.000 Kč“ na „174.190.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.