Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1245 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5102 ze dne 22. 5. 2023

12/1245 8. 6. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy“ financovatelného z programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s předpokládanými náklady projektu 2.405.142,03 EUR a předpokládanou dobou realizace v letech 2023-2027

12/1245 8. 6. 2023
2. rozhodlo

předložit žádost o finanční podporu projektu „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy“

do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027, prioritní osy Kultúra a cestovný ruch

12/1245 8. 6. 2023
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy “, předkládaný do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027, prioritní osy Kultúra a cestovný ruch, v letech 2023-2027 ve výši 2.405.142,03 EUR dle předloženého materiálu

12/1245 8. 6. 2023
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy" připravovaného do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s Žilinským samosprávným krajem dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.