Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1247 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/1492 ze dne 9. 8. 2021

č. 68/5119 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2096 ze dne 26. 6. 2008

č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019

12/1247 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

návrh Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+

12/1247 8. 6. 2023
2. schvaluje

Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.