Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/125 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/218 ze dne 30. 11. 2020

2/125 17. 12. 2020
1. rozhodlo

o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 8.252.850 Kč

2/125 17. 12. 2020
2. schvaluje

rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.