Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1251 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

č. 3/158 ze dne 30. 11. 2020

č. 31/2106 ze dne 29. 11. 2021

č. 51/3609 ze dne 29. 8. 2022

č. 38/2576 ze dne 28. 2. 2022

č. 68/5117 ze dne 22. 5. 2023

č. 68/5120 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

č. 6/527 ze dne 16. 12 2021

č. 9/903 ze dne 15. 9 2022

č. 10/1002 ze dne 15. 12. 2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

12/1251 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
2. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u investiční dotace městu Kopřivnice, IČO 00298077, na realizaci projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady - plovoucí molo“ časovou použitelnost z „od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04101/2022/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
3. bere na vědomí

žádost příjemce Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o navýšení dotace a prodloužení doby realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
4. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03839/2022/RRC s Mikroregionem Slezská Harta, IČO 71193821, jehož předmětem je navýšení investiční dotace na 2.500.000 Kč a změna časové použitelnosti od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01767/2022/RRC/1 s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
7. bere na vědomí

žádost společnosti BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, o změnu data pro předložení závěrečného vyúčtování a o změnu podmínky uznatelných nákladů projektu natočení audiovizuálního díla s názvem „Muž, který stál v cestě“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

12/1251 8. 6. 2023
8. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00154/2020/RRC se společností BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.