Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1252 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1276 ze dne 14.6.2021

č. 53/3780 ze dne 26.9.2022

č. 57/4132 ze dne 28.11.2022

č. 65/4827 ze dne 3.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/946 ze dne 21.4.2010

č. 6/598 ze dne 14.12.2017

č. 10/1018 ze dne 15.12.2022

12/1252 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 52.754,32 EUR na období od 1.7.2023 do 30.6.2024, kdy bude celá částka vrácena zpět na účet Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1252 8. 6. 2023
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje ve výši 52.754,32 EUR na předfinancování projektu „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny“, a to na období od 1.7.2023 do 30.6.2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.