Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1257 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4591 ze dne 20. 2. 2023

č. 68/5091 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

12/1257 8. 6. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

12/1257 8. 6. 2023
2. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023“ na projekty dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.