Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1258 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018

č. 9/885 ze dne 15. 9. 2022

k usnesení rady kraje

č. 68/5093 ze dne 22. 5. 2023

12/1258 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Píšť ze dne 24. 4. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1258 8. 6. 2023
2. rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu financování akcí s podporou EU

12/1258 8. 6. 2023
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00404/2019/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

12/1258 8. 6. 2023
4. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU ve výši 1.500.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025

12/1258 8. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost města Bruntál ze dne 27. 3. 2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

12/1258 8. 6. 2023
6. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04473/2022/RRC s městem Bruntál, IČO 00295892, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 30. 6. 2022 do 31. 3. 2023“ na „30. 6. 2022 do 7. 9. 2023“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.