Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1260 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 8/776 ze dne 16.6.2022

č. 9/900 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 8/776 ze dne 16.6.2022

č. 9/900 ze dne 15.9.2022

č. 68/5110 ze dne 22.5.2023

12/1260 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádosti

a)    obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    obce Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   obce Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

e)    obce Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

f)     obce Pustá Polom, IČO 00300608, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

g)   města Štramberk, IČO 00298468, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

h)   obce Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

i)     města Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

j)     obce Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

k)    obce Řepiště, IČO 00577031, dle příloh č. 36 a č. 49 předloženého materiálu

l)     obce Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

m)  obce Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

n)   obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

12/1260 8. 6. 2023
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

c)    zmírnit podmínky programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

12/1260 8. 6. 2023
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04063/2021/RRC s obcí Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04244/2021/RRC s obcí Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04188/2021/RRC s obcí Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03544/2021/RRC s obcí Pustá Polom, IČO 00300608, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03626/2021/RRC s městem Štramberk, IČO 00298468, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03625/2021/RRC s obcí Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03809/2021/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04068/2021/RRC s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03794/2021/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03394/2021/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03563/2021/RRC s obcí Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

n)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02480/2022/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

o)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01212/2022/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

12/1260 8. 6. 2023
4. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 96.000 Kč

12/1260 8. 6. 2023
5. rozhodlo

změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1135 ze dne 10. 3. 2023 výši dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 z „ve výši 160.000 Kč“ na „ve výši 549.440 Kč“

12/1260 8. 6. 2023
6. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 67.400 Kč

12/1260 8. 6. 2023
7. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.