Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1263 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

č. 44/2998 ze dne 9.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

č. 8/756 ze dne 16.6.2022

12/1263 8. 6. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva, vyhlášeného dne 11. 5. 2022, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

12/1263 8. 6. 2023
2. bere na vědomí

žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1263 8. 6. 2023
3. rozhodlo

schválit změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 3 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.