Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1265 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/4771 ze dne 20.3.2023

č. 67/4994 ze dne 9. 5. 2023

12/1265 8. 6. 2023
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1598/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1178-9/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 5. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1598/7 ostatní plocha o výměře 30 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Velká Polom,

do společného jmění manželů **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.575 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

12/1265 8. 6. 2023
2. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4437-192/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 23. 9. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4916/58 ostatní plocha o výměře 25 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova,

do společného jmění manželů **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.133 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1265 8. 6. 2023
3. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 4863/5 ostatní plocha,

v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

pozemek parc. č. 588/8 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 588/9 ostatní plocha,

vše v k. ú. Dlouhá Stráň, obec Dlouhá Stráň,

pozemek parc. č. 1450/14 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1742 ostatní plocha,

vše v k. ú. Mezina, obec Mezina,

pozemek parc. č. 3818/6 ostatní plocha,

v k. ú. Razová, obec Razová,

pozemek parc. č. 1489/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1500 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1502 ostatní plocha,

vše v k. ú. Tylov, obec Lomnice,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí obdarovaným

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1265 8. 6. 2023
4. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 2506/20 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 2506/21 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Tichá na Moravě, obec Tichá,

z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí obdarovaným

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1265 8. 6. 2023
5. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1653/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1653/44 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1653/47 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1653/48 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

mimo světelného signalizačního zařízení umístěného na části pozemku parc. č. 1653/8 ostatní plocha,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

do vlastnictví Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00845451,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí obdarovaným

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.