Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1266 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5136 ze dne 22. 5. 2023

12/1266 8. 6. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací ev. č. 02682/2022/IM ze dne 15. 8. 2022 uzavřené mezi krajem jako budoucím obdarovaným, a městem Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892 jako budoucím dárcem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.