Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1268 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5152 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

12/1268 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 k 9. 5. 2023

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2023

12/1268 8. 6. 2023
2. bere na vědomí

informaci o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce vůči Sberbank CZ a.s. v likvidaci, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.