Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1269 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5138 ze dne 22. 5. 2023

12/1269 8. 6. 2023
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.196.266,67 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

12/1269 8. 6. 2023
2. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 2/25 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/25 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.435.520 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

12/1269 8. 6. 2023
3. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.588.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

12/1269 8. 6. 2023
4. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 14/75 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 14/75 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.349.546,66 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

12/1269 8. 6. 2023
5. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.196.266,67 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

12/1269 8. 6. 2023
6. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.588.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

12/1269 8. 6. 2023
7. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.588.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.