Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1273 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5146 ze dne 22.5.2023

12/1273 8. 6. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké nám. 1/7, Bruntál, IČO 00095354, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

12/1273 8. 6. 2023
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.