Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1283 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5129 ze dne 22.5.2023

12/1283 8. 6. 2023
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 1051/45 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********

za kupní cenu ve výši 340.088 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

12/1283 8. 6. 2023
2. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 1051/45 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.020.263 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

12/1283 8. 6. 2023
3. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 29.365 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

12/1283 8. 6. 2023
4. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 255/1 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 206.400 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

12/1283 8. 6. 2023
5. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 928/6 orná půda,

pozemek parc. č. 928/8 trvalý travní porost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví**********,

za kupní cenu ve výši 7.782.750 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.