Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1285 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/4988 ze dne 9. 5. 2023

12/1285 8. 6. 2023
1. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 846/1 zahrada,

v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

pozemek parc. č. 1017/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1017/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1017/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1017/12 ostatní plocha,

vše v k. ú. Lyžbice, obec Třinec,

pozemek parc. č. 917/1 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Třinec,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví Statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1285 8. 6. 2023
2. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to:

pozemek parc. č. 563/1 ostatní plocha,

v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví Statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

12/1285 8. 6. 2023
3. rozhodlo

a)     nabýt darem z vlastnictví Statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313, stavbu pozemní komunikace IV. třídy č. 2000d - parkoviště včetně schodiště - umístěnou na pozemku parc. č. 586/2 ostatní plocha v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství této stavby, do vlastnictví kraje

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.