Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1286 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 68/5126 ze dne 22. 5. 2023

12/1286 8. 6. 2023
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2022 v rozsahu příloh č. 1–5 předloženého materiálu

12/1286 8. 6. 2023
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2022 ve výši 2.688.154.730,58 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.