Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1294 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5161 ze dne 22. 5. 2023

12/1294 8. 6. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Slezská 164, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

12/1294 8. 6. 2023
2. vydává

dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.