Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1296 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5160 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1158 ze dne 10.3.2023

12/1296 8. 6. 2023
1. schvaluje

Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.