Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1298 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

č. 68/5155 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

č. 7/669 ze dne 16.3.2022

12/1298 8. 6. 2023
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1298 8. 6. 2023
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

12/1298 8. 6. 2023
3. rozhodlo

schválit vstup sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 6323734, a pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, a uzavřít s ním Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  

12/1298 8. 6. 2023
4. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

12/1298 8. 6. 2023
5. rozhodlo

schválit Dodatek č. 11 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.