Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1299 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/4794 ze dne 20. 3. 2023

12/1299 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2021/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.