Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1328 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/5510 ze dne 7. 8. 2023

13/1328 7. 9. 2023
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Lenku Bölsckeiovou, místo pobytu **********, navrženou panem PhDr. Jaroslavem Dvořákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Mgr. Veroniku Gajzlerovou, místo pobytu **********, navrženou panem PhDr. Jaroslavem Dvořákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Jiřinu Chlebovskou, místo pobytu **********, navrženou panem Janem Krkoškou, MBA (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Bc. Irenu Holubovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.5 pana Mgr. Viléma Vaculíka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Ivanem Strachoňem (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.6 paní Ing. Jarmilu Weczerkovou, místo pobytu **********, navrženou panem   Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

13/1328 7. 9. 2023
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Bc. Petru Tomičkovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.2 pana Jaroslava Zyrkovského, místo pobytu **********, navrženého panem                    Ing. Jakubem Unuckou, Ph.D., MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

2.3 pana Karla Zeleného, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, Ph.D., MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.