Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1331 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5540 ze dne 21.08.2023

13/1331 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

a)    žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1331 7. 9. 2023
2. rozhodlo

a)     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, ve výši 165 tis. Kč na zajištění provozních výdajů, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu,

b)     poskytnout Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 265 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 440 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozních výdajů a materiálního vybavení, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu.

13/1331 7. 9. 2023
3. rozhodlo

a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.