Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1333 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5538 ze dne 21.08.2023

13/1333 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1333 7. 9. 2023
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Bílovec, IČO 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 11/1084 ze dne 10. 3. 2023, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2024“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2025“, dle předloženého materiálu

13/1333 7. 9. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2022/KH, uzavřené dne 25. 10. 2022 s městem Bílovec, IČO 00297755, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.