Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1344 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5559 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

13/1344 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 3–6 předloženého materiálu

13/1344 7. 9. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 12–15 předloženého materiálu

13/1344 7. 9. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2023“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

13/1344 7. 9. 2023
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2023“ ve zkrácené výši 1.500.000 Kč s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě, s časovou použitelností 1. 1. 2023 – 30. 11. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

13/1344 7. 9. 2023
5. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 8–11 předloženého materiálu

13/1344 7. 9. 2023
6. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle odůvodnění předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.