Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1345 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5558 ze dne 21. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/886 ze dne 15. 9. 2022

13/1345 7. 9. 2023
1. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností od 1. 10. 2023

13/1345 7. 9. 2023
2. vydává

zřizovací listinu příspěvkové organizace Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.