Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1346 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  77/5689 ze dne 4.9.2023

č. 44/2969 ze dne 9.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1219 ze dne 8.6.2023

13/1346 7. 9. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o spolupráci při transformaci muzejnictví v Kopřivnici s Muzeem Novojičínska, se sídlem 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČO 00096296; se společností TATRA TRUCKS a.s., se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 01482840; s Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 25394509 a Městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.