Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1347 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 59/4344 ze dne 19.12.2022

č. 76/5567ze dne 21.8.2023

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 9/864 ze dne 15.9.2022

č. 10/984 ze dne 15.12.2022

13/1347 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati č. 271 v úseku hranice VÚSC 0710/0800 02–Hranice na Moravě na území Olomouckého kraje od 10. 12. 2023 do 12/2033, dle předloženého materiálu

13/1347 7. 9. 2023
2. rozhodlo

ukončit Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, ev. č. 04451/2022/DSH, uzavřenou s Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

13/1347 7. 9. 2023
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.