Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1349 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 76/5566 ze dne 21.8.2023

13/1349 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

informaci o postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v budoucím období

13/1349 7. 9. 2023
2. rozhodlo

o budoucí podobě celého systému veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.