Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1350 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 52/3703 ze dne 12.9.2022

č. 76/5563 ze dne 21.8.2023

13/1350 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrového řízení na autobusového dopravce v oblasti Moravskoslezského kraje – Jablunkovsko a Třinecko

13/1350 7. 9. 2023
2. rozhodlo

o závazku kraje v maximální výši 1.430.615.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko, a to na období 10 let od data

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.